Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Som žiak so zdravotným znevýhodnením. Akým spôsobom môžem požiadať o úpravu MS?

O úpravu podmienok na vykonanie MS požiada uchádzač v zmysle § 75 ods. 1 a 2 školského zákona v platnom znení. Žiadosť o úpravu MS je prílohou písomného oznámenia, ktorým žiak oznamuje triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na maturitnú skúšku.