Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Som študentkou gymnázia a ako nepovinný predmet som si zvolila chémiu. Ak mi nesadne otázka, stačí povedať vetu: „Odstupujem od maturitnej skúšky ...“ a nebude sa mi o tom robiť v dokumentoch žiaden záznam, ani sa to nezapíše do maturitného vysvedčenia?

Zrejme máte na mysli maturitnú skúšku z dobrovoľného predmetu. Ak ste si chémiu zvolili ako dobrovoľný predmet, nemusíte svoju neúčasť ospravedlniť. Ak odstúpite ešte pred vytiahnutím otázky, nebude sa o tom robiť žiaden záznam a na maturitnom vysvedčení nebude figurovať predmet chémia.
Ak si otázku vytiahnete, považuje sa to za začatie skúšky a musí byť o tom urobený záznam v maturitných dokumentoch. Ak sa rozhodnete neodpovedať, prípadne poviete: "Odstupujem od maturitnej skúšky" a pod., bude o tom urobený záznam v maturitných dokumentoch podobne ako v prípade, že Vaša odpoveď bude ohodnotená známkou 5, teda ako neúspešné vykonanie skúšky. V týchto prípadoch sa však na maturitnom vysvedčení tento dobrovoľný predmet neuvádza.
Ak však maturitná komisia Vašu odpoveď ohodnotí známkou (inou ako 5), musí sa to na maturitnom vysvedčení uviesť napriek tomu, že s výsledkom nie ste spokojná.