Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Som nevidiaci. Aké mám možnosti pri písaní testu a písomnej práce?

Záleží na tom, ako ste pracovali v priebehu štúdia. Ak ste používali Braillovo písmo, budete mať test upravený do Braillovho písma. Odpoveď v tom prípade píšete na Pichtovom stroji alebo na PC, prípadne odpoveď zapíše asistent. Ak ste pracovali na PC s hlasovým výstupom, budete pracovať s testom v elektronickej forme a odpovede píšete na PC. PFIČ MS budete písať na Pichtovom stroji alebo PC.