Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Som maturitnou koordinátorkou na našej škole. Aj keď som si preštudovala všetky dostupné informácie a pokyny, neviem si poradiť s nasledovným problémom. Máme na škole študenta, ktorý absolvoval EČ aj PFIČ MS v riadnom termíne, ale obe časti bohužiaľ neúspešne. Posledný ročník štúdia ukončí so známkou 5 (nedostatočný) z dvoch predmetov. Podľa pokynov nemôže požiadať o opravnú skúšku riaditeľa školy do konca júna, nakoľko nebude pripustený k ústnej maturite v májovom termíne (tým pádom nestihne absolvovať celú MS). Následkom tohto nemôže vykonať opravnú skúšku EČ aj PFIČ MS v septembrovom termíne. Moje otázky: a) Opravnú skúšku EČ aj PFIČ MS absolvuje až v marci – teda v riadnom termíne nasledujúceho školského roka? b) Danému študentovi zostáva jeho pôvodná maturitná komisia, ktorú mal aj počas riadneho termínu? c) Kto podpíše maturitné vysvedčenie a s akým dátumom sa bude vydávať?

Odpovede na Vaše otázky:

a) Žiak môže vykonať opravný termín EČ a PFIČ MS až po úspešnom uzavretí posledného ročníka štúdia na SŠ a po vykonaní náhradného termínu ÚFIČ MS. Musí si celú maturitnú skúšku skompletizovať a až potom môže požiadať o vykonanie opravného termínu EČ a PFIČ MS.
Teda žiak najprv musí úspešne vykonať komisionálne skúšky v predmetoch, v ktorých bol hodnotený stupňom nedostatočný, potom vykoná náhradný termín ÚFIČ MS (september, alebo február). O opravný termín EČ a PFIČ MS požiada riaditeľa školy do konca septembra, ak bude neúspešný z najviac dvoch predmetov a v prípade, že ŠMK bude s opravným termínom súhlasiť, riaditeľ školy ho prihlási na opravný termín EČ a PFIČ MS v marci nasledujúceho roka spolu s ostatnými žiakmi, ktorí budú konať riadny termín EČ a PFIČ s označením, že žiak vykonáva opravný termín EČ a PFIČ MS.

b) Maturitná komisia je menovaná na obdobie jedného roka od 1. marca do 1. marca nasledujúceho roka, t.j. ak žiak bude konať náhradný termín ÚFIČ MS v septembri, alebo februári, skúša ho tá istá predmetová maturitná komisia. Opravný termín EČ a PFIČ MS v nasledujúcom roku už budú riadiť novovymenované predmetové maturitné komisie.

c) Maturitné vysvedčenie bude podpisovať aktuálny riaditeľ školy a aktuálny predseda školskej maturitnej komisie, ktorý je v čase keď žiak úspešne zvládne MS menovaný za predsedu ŠMK. Na vysvedčení sa uvedie dátum poslednej skúšky žiaka, ktorou úspešne zvládol MS.