Infoportál

Testovanie T5 a T9 - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Rodičia jedného žiaka nám doručili výsledok psychologického vyšetrenia až teraz, t. j. týždeň pred testovaním. Je možné akceptovať výsledok z vyšetrenia. Do kedy je potrebné uskutočniť rediagnostické vyšetrenie žiaka s VPU?

Pokiaľ Vám rodičia nepredložili výsledok psychologického vyšetrenia do termínu určeného na prihlasovanie žiakov do Testovania 9, nie je možné už žiaka zaradiť ako žiaka so ZZ. Výsledky ako aj správu z psychologického vyšetrenia môžu rodičia predložiť pri vstupe na SŠ. Žiak s VPU, ktorý si bude uplatňovať nárok na úpravu testov, by mal byť v starostlivosti centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Rediagnostické vyšetrenie žiaka s VPU sa vykonáva podľa individuálnej potreby konkrétneho žiaka. Ak je platnosť správy z vyšetrenia staršia ako dva roky, je potrebné uskutočniť rediagnostické vyšetrenie už na konci 8. ročníka alebo začiatkom 9. ročníka ZŠ v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo v centre špeciálno-pedagogického poradenstva. O rediagnostické vyšetrenie môže požiadať aj škola aj zákonný zástupca.