Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Pri prihlasovaní žiakov do maturitnej databázy, mi hlási, že sa nepodarilo odoslať údaje žiaka, ktorý k nám prestúpil v poslednom ročníku štúdia. Ako dôvod je uvedené, že nemáme u tohto žiaka uvedenú známku zo slovenského jazyka a literatúry za minulý školský rok. Keďže nebol našim žiakom, nemáme jeho známky v školskej databáze. Údaje chceme odoslať zo školského informačného systému. Prosím Vás o radu ako ďalej postupovať.

Máte dve možnosti:
1. údaje o žiakovi, ktorý prestúpil v poslednom ročníku štúdia zadáte do školského informačného systému a exportujete ich spolu s údajmi ostatných žiakov, alebo
2. údaje o žiakovi zadáte priamo do maturitného informačného systéme CVTI SR ŠVS-BB.