Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Pri hodnotení PFIČ MS z vyučovacieho jazyka sme sa dostali do pomykova, preto sa chceme poradiť. Ak sa tá istá pravopisná chyba vyskytne v texte viackrát, napr. „pekný muži, ktorý vedia“, berieme to ako jednu pravopisnú chybu?

„Pekný“ aj „ktorý“ sú dve chyby, ale keď sa tieto isté chyby vyskytujú opakovane, v práci ich síce označíte ako chybu, ale počítate ich len raz.