Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Pri hodnotení PFIČ MS je v určitých situáciách potrebné zrátať počet slov. Čo všetko sa považuje za slovo?

Pri rátaní počtu slov postupujete ako textový editor – rátate všetky slová (plnovýznamové aj neplnovýznamové). Podotýkame však, že k rátaniu počtu slov pristupujete len v krajných prípadoch nedodržania stanoveného rozsahu práce PFIČ MS, ako ho upravujú Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov.