Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Prečo sa niekedy stane, že zadania pre cudzie jazyky nie sú medzi sebou úplne totožné?

Cieľové požiadavky ani žiadne štandardy nehovoria o jednotnosti zadania v každom bode vo všetkých cudzích jazykoch. Zadanie pre PFIČ MS je štruktúrované, avšak nie je určené, koľko bodov má štruktúrované zadanie obsahovať. Pri zostavení zadaní pre PFIČ MS sa vychádza zo špecifík každého jazyka a zásad písania daného žánru. Napr. esej zvolená v angličtine podporuje a preveruje vyjadrenie vlastného názoru. V nemčine esej v takom ponímaní ako v anglickom jazyku vlastne ani neexistuje, preto aj forma zadania je iná.