Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Počítajú sa použité skrátené tvary v písomnej práci z anglického jazyka ako jedno slovo alebo dve slová?

Skrátené tvary sa počítajú ako jedno slovo. Odporúčame počítať slová metódou odhadu (približný počet slov v jednom riadku krát počet riadkov). V sporných prípadoch prerátať podrobnejšie a profesionálne zvážiť, nakoľko počet slov znižuje kvalitu práce. Prevláda nesprávne presvedčenie hodnotiacich, že čo i len jedno slovo viac alebo menej predstavuje radikálne znižovanie bodov.