Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Podľa čoho zaraďujeme žiaka do skupiny?

Žiaka do skupiny zaraďujeme podľa miery funkčného obmedzenia pri práci s testom a ďalšími činnosťami súvisiacimi s maturitnou skúškou, nie podľa stupňa postihnutia z lekárskeho hľadiska. Napr. imobilný žiak (pomôcka – vozík), ktorý je bez postihnutia horných končatín a nemá iné postihnutie, môže byť zaradený do I. skupiny, prípadne nebude potrebovať žiadne úpravy. Pri zaraďovaní žiaka do skupiny a pri úpravách podmienok pre vykonanie maturitnej skúšky je dôležité, aké úpravy mal žiak v priebehu štúdia na strednej škole.