Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Čo robiť v prípade, keď žiak namiesto témy opisu Moja obľúbená kniha napísal „moja obľúbená kniha je My Home, my Slovakia“ bez uvedenia autora, bez pridržiavania sa bodov zadania a píše tam o počasí na Slovensku a o zvieratách (niektoré len v slovenčine) a vymenuje, aké mestá sú na Slovensku a pod.?

Ak žiak úplne odbočil od témy a nenaplnil tak obsahovú náplň zadania, prideľujete mu 0 bodov za obsah, a teda získava 0 bodov zo všetkých ďalších hodnotených oblastí. Žiak pravdepodobne chcel využiť aspoň veci, ktoré vedel – „nabifľoval sa“. Práca však nespĺňa požiadavky obsahu.