Infoportál

Testovanie 9

Napíšte nám

Naša škola nemá na portáli Výsledky testovaní Testovanie 9 uvedený PERCENTIL pri niektorých predmetoch externej časti maturitnej skúšky. Prečo?

Percentil počítame a zverejňujeme iba pre školy, ktoré mali 16 a viac testovaných žiakov v danom predmete. Počítané štatistické charakteristiky sú citlivé na veľkosť školy, pri malom počte žiakov hrozí, že štatistika bude výrazne vychýlená od skutočnosti v dôsledku náhody. Vypočítaný výsledok môže byť senzitívny na výkyvy vo výkone žiaka a nezodpovedá skutočnému výsledku žiakov danej školy. Kľúčovú úlohu môžu zohrať aj 1 – 2 žiaci, čo v žiadnom prípade nemôže reprezentovať školu ako celok.
Orientačne hodnotu percentilu školy zistíte tak, že nájdete dve školy s obdobnými (vyšším a nižším výsledkom - priemernou úspešnosťou v danom predmete) a svoj percentil odhadnete ako priemer percentilov týchto dvoch škôl, resp. nájdete školu s úplne rovnakou priemernou úspešnosťou a jej percentil je orientačným percentilom Vašej školy.