Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Musí žiak, ktorý sa prihlásil na dobrovoľnú maturitnú skúšku z vybraného predmetu, vykonať z neho aj EČ MS?

Nemusí. V zmysle školského zákona v platnom znení § 74. ods. 7, v riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky, internej časti maturitnej skúšky, jednej z foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie.