Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Máme vyznačiť za okraj opakovanú chybu pri hodnotení PFIČ MS z cudzích jazykov?

Tá istá chyba, ktorá sa opakuje viackrát sa počíta iba raz. Nemusí sa značiť za okraj, ale treba ju v texte vyznačiť ako chybu.