Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Môžem maturovať aj z predmetu, ktorý som mal na škole menej ako 6 hodín týždenne v rámci celého štúdia?

Áno, ak to bude druhý voliteľný predmet u žiakov slovenských gymnázií, alebo dobrovoľný predmet u žiakov všetkých stredných škôl. Avšak prvý voliteľný predmet v zmysle vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách nesmie byť cudzím jazykom a súčet jeho hodinových dotácií počas celého štúdia musí byť minimálne 6 hodín. Podmienka 6-hodinového rozsahu sa tiež netýka povinného cudzieho jazyka.