Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Môže sa žiak gymnázia prihlásiť na maturitnú skúšku z povinného cudzieho jazyka na úrovni B1?

Nie. Podľa vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách § 6, odsek 9 žiak gymnázia vykoná EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z povinného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk na úrovni B2.