Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Môže žiak s VPU, ktorý je zaradený do I. skupiny maturovať len z ÚFIČ MS z cudzieho jazyka?

Žiakom so SP a VPU umožňuje § 5 ods.3 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov bez ohľadu na zaradenie do skupiny zvoliť si, či budú konať celú MS z cudzieho jazyka, tzn. EČ, PFIČ a ÚFIČ MS alebo budú konať len ÚFIČ MS.