Infoportál

Testovanie 9

Napíšte nám

Máme ležiaceho žiaka, ktorého rodičia žiadajú, aby sa zúčastnil testovania. Ako máme postupovať?

Žiakovi, ktorý je pripútaný na lôžko, môže byť udelená výnimka. Riaditeľ školy je povinný zaslať NÚCEM žiadosť o udelenie výnimky, aj so žiadosťou zákonných zástupcov žiaka a lekárskym potvrdením. NÚCEM v čo najskoršom možnom termíne žiadosť prešetrí a poskytne riaditeľovi školy písomné stanovisko, v ktorom budú uvedené podmienky, za akých sa môže uskutočniť testovanie tohto žiaka.