Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Majú byť žiaci penalizovaní za to, že v angličtine nepoužili skrátený tvar? Príklad: I am going to arrange. Podľa našich informácií to považujú niektorí učitelia za chybu s odôvodnením, že ide o list priateľovi, a vtedy žiaci musia používať stiahnutý tvar I’m going to arrange.

Odporúčame rozpísaný tvar v neformálnom liste si označiť – podčiarknuť, pridelenie nižšieho počtu bodov sa môže prejaviť vtedy, pokiaľ by práca nespĺňala viaceré – aj iné kritériá neformálneho listu. Ak však žiak dodržal všetky ostatné vlastnosti požadovaného žánru v rámci kritéria II. sa môže stať, že prevažujúce charakteristiky, ktoré sa v tomto kritériu zohľadňujú, prispejú k pozitívnemu a teda vyššiemu hodnoteniu práce. Podobné kritériá hodnotenia by sa mali uplatniť napr. v nemčine pri rozpisovaní predložky a člena namiesto bežne používaného skráteného tvaru: Gestern waren wir in dem Kino (namiesto im Kino).