Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Majú byť žiaci penalizovaní za to, že použili skrátené slovesné tvary v eseji?

Na skrátené slovesné tvary neexistuje označenie chýb zo škály gramatickej, pravopisnej alebo lexikálnej. Študentovi sa za takúto vec môže strhnúť bodové hodnotenie v II. kritériu Členenie a stavba textu, v ktorom sa hodnotia aj vlastnosti požadovaného žánru. Takéto pochybenie študenta sa však nemusí výrazne či radikálne prejaviť na hodnotení, pokiaľ napr. po ostatných stránkach je žáner eseje vystihnutý správne, text je dobre členený a prevláda logické prepojenie myšlienok.