Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Majú byť žiaci penalizovaní za to, že použili na konci listu nesprávnu formulku?

Ak nastane takáto situácia, odporúčame to považovať za chybu v zmysle nedodržania vlastností požadovaného žánru, napr. v neformálnom liste by žiak napísal Yours sincerely, čo je typické ukončenie formálnych listov. V neformálnom liste by sa malo vyskytovať ukončenie napr. Best wishes, See you soon, Hugs and kisses, a pod... To isté platí napr. pre nemčinu pri použití frázy Mit freundlichen Grüßen, namiesto neformálneho ukončenia Mit Liebe, Liebe Grüße, Ich grüße Dich, a podobne. Celkové penalizovanie žiaka strhnutím bodov sa môže prejaviť vtedy, pokiaľ by práca nespĺňala viaceré – aj iné kritériá neformálneho listu.