Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Majú byť žiaci penalizovaní za to, že nepoužili v liste priateľovi svoju adresu v pravom hornom rohu?

Za neuvedenie svojej adresy v neformálnom liste žiakov určite nepenalizujeme, keďže v mnohých učebniciach používaných na stredných školách sa uvádzajú neformálne listy priateľom bez adresy (iba s dátumom). Okrem toho, táto záležitosť by sa dala zohľadniť len v členení a stavbe textu, kde sa na vystihnutie prvkov stanoveného žánru (v tomto prípade listu) pozeráme len ako na jedno z viacerých vecí, ktoré si v hodnotení tejto oblasti máme všímať.