Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Kto môže žiadať o úpravu MS?

Upravené podmienky na vykonanie MS môže mať podľa § 14 ods. 1 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
• žiak špeciálnej triedy,
• žiak špeciálnej školy,
• žiak so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy vzdelávaný podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi.