Infoportál

Testovanie 5

Napíšte nám

Komu je určené celoslovenské testovanie T5?

V zmysle školského zákona v platnom znení, § 155, ods. 5 sa externého testovania zúčastňujú žiaci základných škôl s príslušného ročníka ZŠ, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.