Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Kedy budú zverejnené štatistické výsledky EČ MS?

Štatistické výsledky EČ MS pre celé Slovensko sú zverejňované koncom mája príslušného školského roka. Koncom septembra sú zverejňované záverečné správy a analýzy výsledkov z jednotlivých predmetov MS. Všetky štatistické výsledky z predchádzajúcich maturít sú zverejnené na našom internetovom sídle v časti Maturita/Dokumenty v záverečných správach a výsledkoch pre jednotlivé roky.