Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Kde školský koordinátor získa prístupové heslo do systému pre nahlasovanie žiakov na maturitnú skúšku, resp. nahlasovanie výsledkov žiakov z PFIČ MS?

Obráťte sa na CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica, ktoré spravuje príslušné elektronické formuláre. Kontakty: 048/423 17 57 alebo maturita@svsbb.sk.