Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Je pravda, že ÚFIČ MS z daného predmetu môžem vykonať iba vtedy, ak z EČ MS získam 33 % z celkového počtu bodov a z PFIČ MS 25 % z celkového počtu bodov?

Nie. Žiak môže vykonať ÚFIČ MS, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia a ak vykonal EČ a PFIČ MS, bez ohľadu na ich výsledok.