Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Je pravda, že ak si žiak zvolí cudzí jazyk ako povinný predmet, musí z neho maturovať aj externe a na úrovni B2, a ak si ho zvolí ako dobrovoľný, tak na úrovni B1 a iba ústne?

Žiak gymnázia podľa § 6, odsek 9 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách vykoná EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2, žiak inej strednej školy podľa § 7, ods. 10 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách si môže vybrať úroveň B1 alebo B2. Ak si žiak vyberie cudzí jazyk ako štvrtý – voliteľný predmet (čo je možné iba pre žiakov slovenských gymnázií) podľa vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách, §6, odsek 10 vykoná iba ÚFIČ MS, pričom si môže zvoliť úroveň B1 alebo B2. Žiaci ostatných stredných škôl si môžu zvoliť ďalší cudzí jazyk iba ako dobrovoľný predmet, v tom prípade podľa § 74, odsek 7 školského zákona si môžu zvoliť úroveň B1 alebo B2. Môžu si zvoliť vykonanie len externej časti maturitnej skúšky, internej časti maturitnej skúšky, jednej z foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie.