Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Je použitie nesprávnej predložky, nesprávneho zámena (namiesto its uvedie žiak her; which namiesto who) považované za gramatickú alebo lexikálnu chybu?

Nesprávne použité predložky alebo zámená sú chyby gramatické. V texte ich treba podčiarknuť plnou čiarou a za okraj označiť ako G/. Veľakrát sa stáva, že predložka chýba – vtedy ju označujeme tiež ako gramatickú chybu a pri označovaní postupujeme presne tak, ako keby chýbal člen – do priestoru, kde by sa predložka mala nachádzať, vložíme plnú čiaru.