Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Je možné prihlásiť žiaka na maturitnú skúšku, resp. nahlásiť jeho výsledok z PFIČ MS prostredníctvom školského informačného systému (aSc agenda, E-škola)??

Na základe informácie od prevádzkovateľov školských informačných systémov je možné prihlásiť žiaka na maturitnú skúšku týmto spôsobom. Tiež je možné zadať výsledky žiakov Vašej školy z PFIČ MS do agendy. Po zaslaní výsledkov prostredníctvom školských informačných systémov by mali byť prihlásení žiaci aj všetky výsledky automaticky pretransformované do formulára spravovaného ŠVS-BB. Je však potrebné vykonať kontrolu, či transport prebehol bez chýb. Technické otázky smerujte priamo na prevádzkovateľov školských informačných systémov.