Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Je možné použiť v oblasti III. Gramatika hodnotenie 0 bodov, ak v ostatných kritériách je hodnotenie 1 bod?

V kritériu gramatika môže žiak získať 0 bodov bez ohľadu na získaný počet bodov v ostatných kritériách, teda aj keď v nich získa po jednom bode.
Podstatné je kritérium Obsah, pretože ak v ňom žiak získal 0 bodov, v ostatných kritériách nemôže mať viac ako 1 bod.