Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Je možné maturovať z iného predmetu, než aké sú uvedené vo Vyhláške č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách)?

Na základe vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách, § 12, odsek 5, písmeno ab) môže byť medzi maturitné predmety v skupine ostatných predmetov zaradený ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.