Infoportál

Testovanie T5 a T9 - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Je možné žiakov so zdravotným znevýhodnením nahlasovať aj po stanovenom termíne, napr. mesiac alebo aj týždeň pred testovaním?

Nahlasovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením je nevyhnutné uskutočniť do stanoveného termínu. Po uplynutí tohto termínu nie je možné akceptovať akékoľvek zmeny ohľadom úpravy testov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a testy zašleme na ZŠ podľa údajov prihlásených žiakov v databáze.