Infoportál

Testovanie T5 a T9 - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Je aj v rámci Testovania 5, podobne ako je to pri Testovaní 9 a maturitnej skúške, možná nejaká úľava pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ?

Aj pri Testovaní 5 majú žiaci 5. ročníka ZŠ so zdravotným znevýhodnením upravené podmienky na testovanie. Podmienky a charakteristika úprav testovacích nástrojov pre žiakov so ZZ na Testovaní 5 je obdobná ako pri Testovaní 9. Úpravy testovacích nástrojov sa vzťahujú iba na testovanie v papierovej forme, t.j. žiaci so ZZ, ktorý požadujú upravené podmienky, sa nemôžu zúčastniť elektronickej formy testovania.