Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Žiačku sme prijali do 4. ročníka z bilingválneho gymnáziá, má ukončený 4. ročník na bilingválnom gymnáziu a má úspešne vykonanú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Môžeme jej maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry uznať?

Nie, žiačke nemôžete uznať úspešné vykonanie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na bilingválnom gymnáziu. Zmenila študijný odbor a v záverečnom ročníku štúdia na Vašej škole musí absolvovať všetky povinnosti nového študijného odboru. Zo slovenského jazyka a literatúry musí maturovať ešte raz.