Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Žiačka už dnes vie, že sa nebude môcť zúčastniť EČ a PFIČ MS v riadnom termíne - bude totiž operovaná. Vie, že z dôvodu dlhej rekonvalescencie s neistým výsledkom sa nebude môcť zúčastniť EČ a PFIČ MS ani v náhradnom termíne v apríli. Môže byť september jej náhradný termín pre EČ a PFIČ MS, alebo EČ a PFIČ MS bude môcť vykonať až o rok v marci?

Žiaľ, september nemôže byť pre žiačku náhradným termínom EČ a PFIČ MS. Podľa § 77, odsek 5, školského zákona: "Náhradná maturitná skúška z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 sa koná v apríli až máji príslušného školského roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka." Z uvedeného vyplýva, že žiačka môže náhradný termín vykonať buď v apríli príslušného školského roka, alebo v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Podľa legislatívy septembrový termín je určený na opravný termín EČ a PFIČ MS. Je to uvedené v tom istom ustanovení školského zákona: "Opravný termín maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 sa koná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka."