Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Žiačka požiadala o prerušenie štúdia. V tomto školskom roku úspešne vykonala EČ a PFIČ MS. Prerušenie štúdia bude trvať jeden školský rok. Je správny názor, že tým, že prerušila štúdium, bude potrebné znovu absolvovať všetky jej časti aj tie, ktoré úspešne vykonala?

Áno, po prerušení štúdia žiačka absolvuje celú maturitu, teda aj testy, ktoré už vykonala.