Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Žiak v riadnom termíne konal EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, ale EČ a PFIČ MS z anglického jazyka už zo zdravotných dôvodov nevykonal. Z tých istých dôvodov sa nezúčastnil ani na náhradnom termíne EČ a PFIČ MS z tohto predmetu. Opravného termínu EČ a PFIČ MS z anglického jazyka v septembri sa nemôže zúčastniť, lebo tieto skúšky ešte nekonal. Môže v septembri vykonať UFIČ MS z anglického jazyka?

Žiak musí najprv vykonať EČ a PFIČ MS zo všetkých predmetov, na ktoré sa prihlásil, a ktoré tieto časti majú, a až potom môže konať ÚFIČ MS zo všetkých predmetov, na ktoré sa prihlásil. (§ 74 ods. 4 školského zákona v znení neskorších predpisov)
To znamená, že žiak vykoná EČ a PFIČ MS z anglického jazyka v riadnom termíne budúceho školského roka (v marci) a až po ich vykonaní (bez ohľadu na to, či ich vykoná úspešne) môže konať ÚFIČ MS zo všetkých predmetov, na ktoré sa prihlásil.