Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Žiak opakuje maturitný ročník. V minulom školskom roku úspešne vykonal PFIČ aj EČ. Môže alebo musí sa mu uznať táto časť maturitnej skúšky?

Keďže žiak opakuje ročník, musí opakovať celú maturitu, teda z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, musí opakovať aj tieto časti.