Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Žiak opakuje celú maturitnú skúšku, nakoľko na riadnom termíne neuspel z troch predmetov. Chcem sa spýtať, že ak by neuspel ani na tomto termíne, má možnosť ju opakovať ešte raz?

Opakovať celú maturitnú skúšku môže žiak iba raz a musí to stihnúť do troch rokov od
ukončenia posledného ročníka svojho stredoškolského štúdia.