Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Žiaci majú opísať obsah knihy, vlastné mená sa tam dosť hojne vyskytujú, máme rátať aj tie (meno autora, osôb, miest)? Vieme, že sa počítajú všetky slová, ale napísať správne gramatický tvar je ťažšie, ako napísať meno postavy. A ak už počítať vlastné mená, rátať zvlášť meno a zvlášť priezvisko? Nestačilo by to len ako jedno slovo?

Neuznávanie slovenských vlastných podstatných mien odporúčame len v prípade, ak by ste mali podozrenie, že je ich zámerne veľa v jednej vete (3 a viac). Všetky názvy, napr. aj mestá (Bratislava, Modra, Košice), i keď nie sú v cudzom jazyku, sa môžu uznať ako slovo. Do počtu slov nepočítame napr. aj adresu vo formálnom liste.