Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Chcela by som vedieť, či sa pri hodnotení ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS) prihliada na prospech študenta počas celého štúdia, a ak áno, do akej miery.

Podľa § 86 ods. 2 školského zákona v platnom znení sa pri hodnotení ÚFIČ MS prihliada na prospech žiaka z tohto predmetu počas štúdia, ak sa známka z ÚFIČ MS výrazne odlišuje od výsledkov žiaka dosiahnutých počas štúdia z tohto predmetu. Do akej miery sa prihliada, to zákon nestanovuje, ide o rozhodnutie členov predmetovej maturitnej komisie a jej predsedu.