Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Berie sa pri hodnotení práce PFIČ MS z cudzích jazykov do úvahy vonkajšia úprava (tzn. škrtance, hviezdičky, úprava písma), resp. sťahujú sa za ňu body?

Aj napriek tomu, že sa študentom prostredníctvom všeobecných pokynov odporúča, aby v prácach PFIČ MS dali chybný výraz do zátvorky a prečiarkli ho jednou rovnou čiarou (nesmú sa používať bieliace korektory ani „zmizíky“), z pokynov a kritérií na hodnotenie PFIČ MS z cudzích jazykov vyplýva, že žiak nie je penalizovaný za vonkajšiu úpravu práce.