Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Ako zistím kód našej školy pre maturitnú skúšku?

Kód vašej školy nájdete na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2016/Adresár škôl.