Infoportál

Maturita - zber dát o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS

Napíšte nám

Ako zistím kód našej školy pre maturitnú skúšku?

Kód vašej školy nájdete na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2013/Adresár škôl, alebo na webovej stránke ŠVS Michalovce www.svsmi.sk/oznamy/hladajm.asp.