Infoportál

Testovanie 5

Napíšte nám

Ako postupovať v prípade, ak na našu školu prestúpil žiak z inej ZŠ a už je uzavreté prihlasovanie žiakov na celoslovenské testovanie T5?

V prípade prestupu žiaka do inej ZŠ, je ZŠ, do ktorej žiak prestúpil, povinná nahlásiť čo najskôr túto zmenu pomocou formulára na internetovom sídle http://testovanie.svsmi.sk/prestup.aspx prípadne e-mailom na adresu: testovanie5@svsmi.sk. V texte je potrebné uviesť názov, adresu a kód školy, do ktorej žiak prestúpil a prihlasovacie údaje žiaka (meno a priezvisko žiaka, rodné číslo a triedu, ktorú bude navštevovať). Pôvodná škola žiaka neodhlasuje.