Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ako postupovať pri hodnotení prác, ktoré neuvádzali 5 argumentov za svoj názor, ale 3 za svoj názor a 2 – 3 proti svojmu názoru? Niektorí žiaci sa schematicky držali vzoru ako písať opinion essay, ktorú mali v učebniciach. Máme im za to dať len 3 body za obsah, aj keď sú to niekedy veľmi rozumné práce?

Vami spomínaný problém nie je obsahový, ale žánrový. Odporúčame preto zvážiť, koľko bodov z bodovej hranice 5 v II. kritériu žiakovi strhnete. V rámci tejto časti hodnotíte prácu komplexne podľa viacerých náležitostí – spadá sem aj prepojenie myšlienok či grafické členenie do odsekov. Ak mal toto žiak vynikajúco spracované, je možné, že takáto chyba nemusí mať veľký dopad na radikálne bodové zníženie hodnotenia, môže dostať aj 3 – 4 body, pretože prideľujeme tú bodovú hodnotu, ktorá najviac vystihuje všetky hodnotené vlastnosti a v tomto prípade 2 ďalšie body môžu prevážiť nevystihnutie žánru.