Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ako postupovať pri hodnotení PFIČ B1, ak žiak napísal prácu na 210 slov, ale informácie sú vyjadrené veľmi obmedzene a formulované nezrozumiteľne (vety sú neúplné, nejasné) – je možné použiť v takomto prípade v oblasti I. obsah textu hodnotenie 1 bod?

Bez ohľadu na počet slov v práci, pokiaľ je prevažujúce, že sú informácie vyjadrené veľmi obmedzene a nezrozumiteľne formulované, môžete žiakovi za obsah textu udeliť 1 bod.