Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ako máme hodnotiť pravopisnú chybu pri hodnotení PFIČ MS z cudzích jazykov, ktorá však mení význam slova?

Ak pravopisná chyba zmení význam slova, ide o lexikálnu chybu. Ak sa však vďaka danej chybe nemení význam slova, túto chybu kategorizujeme ako pravopisnú.